Vol. XX No. 48

February 07, 2001

Virac, Catanduanes

Headlines

Major Developments

Other News

Regional News

Inside Page

Editorial Section

Briefly Yours

Isip-Isipon Ta

Other Concerns

Announcement

Letters

News Archives

Contact Us

About Us

 

 

 

 

 

The Catanduanes Tribune

Rawis, Virac

Catanduanes,

Philippines - 5001

Tel. No.:

   (052) 811-1267 

   or 811-2640

Fax No.:

   (052)  811-1267

E-mail: 

  Cattribune@cs.com

  

 

 

Publisher-Editor

Edwin A. Gianan

Advertising-

Circulation

Manager

Simeon G. Cueno 

 

Web Master:

Richard T. Revelar

Calgary, Canada

 

 

  

 

Isip-Ispon Ta

ki Tang Tacio

 

Mga kalag na iskolar

Kung iguang ghost project, igua man daang ghost scholar.

Sabi kan osip-osipon, herac man daa ni Junior ta an saiyang padabang proyecto na "Iskolar ni Kuya Jun" guiniguibo daang gatasan kan ibang namamahala caini. Inda sana kun totoo ini, pero marhay na ma-imbestigaran kan congressional office.

Sa ginatos daang nakikinabang kan cuarta nin gobyerno na pinapadalagan kan congressman sa scholarship program, an parte daa caini napupunta daa sa bulsa nin graduado na sa escuelahan, he! he! he!

An sistema, an iba daang iskolar sa listahan kan satuyang "Kuya Jun" na baco man niatong tugang, baco man daang totoong nag-aadal y an cuartang para sa sainda pinagbarangabanga kan nagcapirang herodes, pwe! Masqui an katuyohan can programang ini kan congressman iyo na makacoa nin boto sa maabot na eleksyon, cuarta man ini kan banwaan, caya dapat bantayan.

 

 

Kan sarong semana, sarong ina an nagpapasuso kan saiyang limang bulan na omboy kan biglang nakatakas sa kulungan an bayaw caining iguang diferencia an isip. Kinoa an aqui asin isinabod sa tangcal. Mayad ngani daa ta an pacal na aduman, dai man naghona na daculang tolang an itinapok sa bahogan. Caya, mag-ingat sa boa, lalo na sa maabot na campanya. Segurado acong maruluwas na naman an mga ini asin lolokohon an cadaclan sa sato.

Saro man na mamundong bareta, sarong capitan an nagreclamo sa pulis na an agom na babaye kan saiyang aqui nakipagrelasyon sa sarong lalaking macuapo ni capitan. Si tiya man, tinintaran an pamangkin na kulang an pag-isip, he! he! he! Dai na daa natios an gatol na dai nakagaw, kaya an dai dapat nangyari, nangyari, he! he! he! Harani na an aldaw ni Valentino, igua pa segurong mga mangyayari. Halaton ta.

 

 

An cadaclan daa kan mga ma-candidato ma-file kan saendang certifico sa Comelec sa aga, Febrero 8.

Baco man cotana ining mga Intsik arog ki Haya o Leon, alagad an mga Pilipinong ambisyoso nagtutubod na man sa pamahiin kan lahi ni Bruce Lee. Suerte daa an ocho, caya an mga calag caini madagsa sa Comelec sa aldaw na iyan. Marhay seguro na an mga opisyales kan Comelec magpreparar na man nin halabang lamesa asin banco (bacong Equitable) tanganing iguang pahingaloan an mga ma-file. Maghagad nin contribusyon sa cada candidato tanganing masiram an mirindalan, pansit ki Sallybee, monay ni Lanmar asin sarong cajon na Ursus, he! he! he! Dae man ini mareclamo tanganing dae man sinda distorbohon pagbacal nin boto, he! he! he! pwe!

Dacul an huringhuding na gusto ni Gob Hector na makaiba sa listahan ki Commissioner Santiago alagad may problema. Dae daa minahunod ki Gob o ex-Gob Beroy na magbise na sana, he! he! he! Dae man daa puwedeng i-apply an seniority. An utak asin kusog nin ginhawa bacong daang kapareho nin alak na minasiram habang gagurang, he! he! he! Sa sarong lado, posible daang macabawas pa nin boto ki Santiago kun si Sanchez an kapartner caini.

Habang sige pa an negosasyon, dae ngona kita mahula kun ano an mangyayari sa kampo ni Commissioner. Sa ibong kan salog, sure na daa an linyadang Verceles-Verceles. Inda ko sana kun matugot an banwaan na mag-agom an magkapot kan renda de gobyerno asin magrepresentar sa Congreso. Kun aco an hapoton, masakit sa politica asin gobyerno an buy-one-take-one. Kun bacong may diferencia an saro, parehong may olod an duwang mansanas. Bacong an mga isasabod na an binabargain? Saro pa, tibaad an buy-one-take-one, maging take-all pag-abot sa deligencia, he! he! he! pwe!

 

Copyright 2000 The Catanduanes Tribune