Vol. XX No. 42

December 27, 2000

Virac, Catanduanes

Headlines

Major Developments

Other News

Inside Page

Editorial Section

Briefly Yours

Isip-Isipon Ta

Other Concerns

Announcement

Letters

News Archives

Contact Us

About Us

 

 

 

 

The Catanduanes Tribune

Rawis, Virac

Catanduanes,

Philippines - 5001

Tel. No.:

   (052) 811-1267 

   or 811-2640

Fax No.:

   (052)  811-1267

E-mail: 

  Cattribune@cs.com

  

 

 

Publisher-Editor

Edwin A. Gianan

Advertising-

Circulation

Manager

Simeon G. Cueno 

 

Web Master:

Richard T. Revelar

Calgary, Canada

 

 

 

 

Isip-Ispon Ta

ki Tang Tacio

 

Ngimon na krismas sa saindo

Matab-ang asin manipis an pascua ngonian. Kulang an mga nagsasabod nin cuarta para sa paputok (maray man). An pinagprepararan sana iyo na igua lamang nin diit na pang-noche buena.

Sa saod, sobra an carneng binono. An mga parabono iyo na an naghaharang nin customer sa lobby kan saod. Sa silaan man, ka-riog an presyo nin sila. Malasugui, ciento-cincuenta kapareho kan lana. An atuloy sanggatos. Minsan an bocawon na maluyang clase, otsenta an pabacal. An igua sanang krismas, an mga meat asin fish vendor, he! he! he!

Kun sige an pagroro kan economiya, lalo na kung an mga parabacal nin abaca magpaseguro sa kita asin lalo pang babaan an presyo kan bandala, maabot an masunod na pascua, tonok na sana nin turay an satong ibangot sa sarong kilong kalunggay, dai pang niyog. An iba, madilam na sana sa litrato nin queso de bola sa diyaryo, hak! hak! hak!

 

 

Sari-saring style an pinaheling kan satong mga politico ngonian na Christmas.

Si Commissioner Joseph asin si Congressman Leandro Jr. nagtacod nin streamer, caiba na si PBM Evelyn asin municipal kagawad Besa. Inda daw kun an mga ini iguang mga permit sa municipio, he! he! he!

An iba, mataltag nin calendaryo na an laog pandok ninda na kataning an sarong santo minsan dai na kayang talaban nin novena an mga pandok caini.

Ako mataltag man nin regalo. Mga postdated na tseke kan Equitable-PCIBank, cantidad nin quinientos milyones cada saro, cada votante. Iguang snap election sa pagca-presidente nin Pilipinas. An tseke macocobra sana kan votante kun aco nasa Malacanang na. Daing problema an pondo basta an sacuyang tesorero nacional iyo si Chavit, hak! hak! hak!

 

Matapos na lamang an taon, ni an guramoy ni Popa dae nanggad napipitik kan PNP (Popa National Police).

Ano daw an virtud caini ta masqui lacop na sa banuaan na iyo ini an operador kan loteng, dae nadadacop ni Col. Gonzales asin Rosero? Kung iguang lagay, masagana an pascua kan mga protector caini. Kung daing lagay, sobra na an helang sa mata caya dapat nang darahon sa pandayan. Tunawon an sinsilyong piso asin ipatak sa mga mata tanganing an bota macaheling na, he! he! he!

Maretiro na si commander ngonian na Enero. Duro-dacula an macocoa caining retirement - saro sa AFSLAI, saro sa PAGCOR (Popa Amusement & Gaming Corporation), he! he! he! Posibleng puede na ining magcandidato bilang bise gobernador. Tamang tama, vocal na man si Jun caya iguang posibilidad na an Sangguniang Panlalawigan ma-sesyon sa bulangan ni Prospero. Si Ursus an Kristo, an gobernador asin congressman an mga parataya. An curahaw pag-abot sa division of the House, siete-diyes! Ponggo cinco! Doblado!

 

Mayad man na pinatestigo si Clarissa Ocampo kan impeachment court minsan ini dae sa calendaryo kan prosecution panel.

Mayad man na pinagdelay an pag-cross examine caini kan depensa hanggang primerong semana kan Enero. Sinadya man ini o dae, nataw-an si Erap nin oras na paghorophoropan an saiyang naguinibohan sa laog nin duwa may cabangang nasa renda kan nasyon Pilipinas. Igua siyang panahon na magdesisyon sa sadiri kung ano an dapat niyang guibohon - magresign, magpakulong o mag-iskapo sa ibang nasyon.

Ini na sana daa an natatadang alternatibo sa satong presidente. Sa pagheling kan mga nacacasabot, dae na nin pandok na ipapaheling si Joseph sa masa o ibang lider nin nasyon sa kinaban.

Sabi niya kan Kapaskuhan: unidad asin pagsabot an caipuhan. Tama si Erap, mga tugang. Unidad nin tawo na siya mahale sa puwesto asin pagsabot ni Erap na an ka-riog na confianza na nacoa niya kan 1998 ngonian ka-tuhod na sana. Dacul man cotana an nahabas kan mga naenot saiya sa Malacanang, alagad pasensiya siya ta siya sana an nadacop. Magpoon na kita magbilang nin aldaw.

 

Copyright 2000 The Catanduanes Tribune