Vol. XX No. 40

December 13, 2000

Virac, Catanduanes

Headlines

Major Developments

Other News

Inside Page

Editorial Section

Briefly Yours

Isip-Isipon Ta

Other Concerns

Announcement

Letters

News Archives

Contact Us

About Us

 

 

 

 

The Catanduanes Tribune

Rawis, Virac

Catanduanes,

Philippines - 5001

Tel. No.:

   (052) 811-1267 

   or 811-2640

Fax No.:

   (052)  811-1267

E-mail: 

  Cattribune@cs.com

  

 

 

Publisher-Editor

Edwin A. Gianan

Advertising-

Circulation

Manager

Simeon G. Cueno 

 

Web Master:

Richard T. Revelar

Calgary, Canada

 

 

 

Isip-Ispon Ta

ki Tang Tacio

 

Daing supog

Padagos an pataya sa loteng; padagos man an satuyang pagtocar kan mga personajes na invuelto digdi.

Minsan ngani pinagsabi na kan policia na sarong hardware sa may mercado an pinagdadarahan kan taya sa ilegal na pasugal, dae man guiraray ini nahiwas kan awtoridad. Ngata daw?

Saro man sana, mga tugang, an tamang simbag. Iguang lagay an satong mga opisyal sa PNP (Pulis Ni Popa?), gobyerno municipal asin iba pa. Sa halawig nang operasyon kan loteng, dae nang ibang rason kun ngata libre sa aresto an mga parapataya asin capitalista caini, pwe!

Maisog man cotana an satong comandante sa islang Catanduanes, alagad an pirmi sanang atubang caini iyo an maghapiyap sa daragang magayon na may sadiring quarry na daing permit. Kan sarong semana, an capitalista kan loteng naispatan na pasakat sa Campo Francisco Camacho. Ma-ano daw ini duman sa cuartel, ma-surrender?

Diyan man sa municipio, puro na sana papogi an naguinibohan kan jefe de policia. Basta ma-atender nin miting, handa an mga rason, plantsado ang mga argumento. Maray man cotana an nahaman caini sa campanya kontra sa droga, alagad lagpak an marka pag-abot sa anti-illegal gambling. When money talks, everybody listens?

Sabi daa, dae man tinaw-an nin permit kan municipio an alalay ni Popa. Maray an. An problema: ngata ta dae lamang camo nin boses contra sa ilegal na pasugal na ini? Guiromdomon nindo tabi na an pagbawal asin pagdacop sa gabos na ilegal, pati na an pag-aco nin lagay, parte kan responsabilidad kan mga namamayo sa municipio. Sabi ngani ni Kumander William, kun dae nindo cayang ipatunong an mga ilegal na guibo, magdemitir na sana camo, pwe! pwe! pwe! Mga daing supog!

Sa ngonian na panahon na masakit an cuarta, dapat na magpundar kita nin tiendahan nin bisikleta.

An capitalista daa kan loteng, tinaw-an nin tigsarong bisikleta an mga parapataya o collector tanganing mabilis an pagpataya. An bayad sa bisikleta hulugan, ibawas sa quince porsiyentong parte kan parapataya sa loteng.

Kan primerong semana kan paloteng, biglang yaman daa an sarong dealer ni bisikleta. Cincuentang bisikleta an inorder ni Popa asin pinagtaltag sa mga cobrador. An ambisyosong iba, motor an inorder. An bayad hulugan, kinakaltas sa quince porsyento kan total na taya sa cobrador

Nangangahulugan, mga tugang, ma-tener pa an ilegal na pasugal na ini. May masking tape an mata kan satong pulis, natahi man an kimot kan satong nanunungdan sa municipio asin bongog an satong mga lider. 

 

Copyright 2000 The Catanduanes Tribune